Warunki ogólne i anulowacijne

Warunki ogólne i anulowacijne nr. 1 z dnia 22.3.2010

1.Wprowadzające Ustanowienie

Ilona Šmiková- Uphill Travel z siedzibą w Rokytnice nad Jizerou 3 / 247, ID 61201405 dalej tylko (Uphill Travel) jest biuro podroży, którego podstawową misją jest zaspokojenie kandydatów – klientów w dziedzinie turystyki.

Ogólne warunki anulowania regulują stosunki między klientem i biurem podróży Uphill Travel.

Nasza agencja oferuje tylko zakwaterowanie, transport sobie klient zapewnia i płaci i płaci na własną rękę.

2.Zamówienie zakwaterowania i warunki płacenia

Pobyt można zamówić przez e-mail, telefon, listem, lub osobiście w nasze agencji. Jeśli obiekt jest wolny w wymaganym terminie, Uphill Travel potwierdzi zamówienie i jednocześnie wyśle fakturę ceny i zaliczkę. Zapłaceniem zaliczki klient zobowiązuje do wykonania ogólnych warunków anulowania.

 • a) zaliczka: Zaliczka jest wyższa niż 30% łącznej ceny, klient zobowiązany jest do zapłaty (czyli w dniu uznania rachunku na koncie Uphill Travelu) w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli nie będzie wpłaconej zaliczki przed tą datą, będzie to rozumiane, jako odwołanie zamówienia i obiekt zostanie wolny dla innych klientów.
 • b) płatności pobytu: Saldo całkowitej ceny musi być wpłacone na rachunek Uphill Travelu nie później niż 42 dni przed wyjazdem, w przypadku braku płatności w tym terminie, wchodzi w płatność anulowanie zamówienia.

  W przypadku zamówienia pobytu w krótszym niż 42 dni przed początkującym terminem, klient zobowiązany jest wpłacić 100% ceny do dnia wystawienia faktury.

Po uzupełnieniu całej ceny, wyda i wyśle Uphill Travel klientowi „voucher“ (kartę zakwaterowania), i opis drogi obiektu lub inne istotne informacje, najpóźniej do 10 dni przed przyjazdem.

3. Cena za wynajem domu (obiektu)

Cena obejmuje: zużycie wody, energii elektrycznej (gazu), bielizna pościelowa (w zależności od liczby osób, 1 zestaw / 1 tydzień / 1 osoba), końcowe sprzątanie domu, chyba że by było wskazano inaczej.

4. Zakwaterowanie wytyczne

Początek najmu jest zazwyczaj w dniu rozpoczęcia turnusu – pobytu pomiędzy 15 i 18 godziny. Koniec najmu jest zazwyczaj w sobotę do 10 godziny. Indywidualne dostosowanie początku lub koniec pobytu należy wcześniej uzgodnić.

Po przekazaniu obiektu zapozna właściciel lub administrator obiektu z obiektem i przekaże klucze obiektu.
Właściciel (administrator) ma prawo wymagać od klienta kaucje podczas pobytu 3 000 CZK (EUR 100)za obiekt (o ile nie zaznaczono inaczej). Po skończeniu pobytu właściciel (administrator) sprawdzi stan obiektu i jeśli będzie wszystko w porządku, zwróci depozyt klientowi.

Zakwaterowanie jest dozwolone tylko dla liczby osób, które będą notowane w fakturze – umowie. Dotyczy to również terenu należącego do obiektu. Jeśli właściciel (administrator danych) wykrywa niezgodność z tego stanu ma prawo niezwłocznie i bez odszkodowania do zakończenia pobytu.

W prypadku, gdy jest dozwolone zwierze (jedno zwierze) na przykład pies. Zakwaterowanie następnego zwierzęta trzeba uzgodnić wcześniej. Za każde domowe zwierze się płaci na miejscu właścicielowi oplata zazwyczaj gnosi ok. 390 CZK (EUR 15)/zwierze/tyd­zień/, (dokładna kwota jest zaznaczona w fakturze).

Ostrzegamy, że w niektórych budynkach jest tylko jedynym źródłem wody własna studnia( niekiedy tylko z pitną wodą) i zwłaszcza w gorące letnie dni trzeba wode oszczędzać. Budynki są wyposażone według zależności od upodobań i mozliwosci finansowych poszczególnych właścicieli. Schody na strych mogą być w niektórych budynkach bardzo strome i często są pochylone sufity.

Ruch basenów, które są dostępne dla niektórych obiektów, zwykle w lipcu i sierpniu(o ile nie zaznaczono inaczej).

Podczas korzystania z pomieszczeń muszą być zgodne z „zasadami domu“ szczególnych obiektów, zgodnie z definicją każdej właściciela.

5.Pobyt uczestników

Uczestnik musi osiągnąć przed zakwaterowanie przyjazdu 18 lat. Osób poniżej 18 lat mogą uczestniczyć tylko w towarzystwie przedstawiciela prawnego lub jest z osobą za nią odpowiedzialną w wieku powyżej 18 lat.

6. Warunki anulowania

a)odwołania pobytu przez klienta

Klient ma prawo w każdej chwili przed rozpoczęciem wynajmu odstąpić od umowy. To musi być w formie pisemnej. Stosunku umownego zostanie przerwany i udział zostanie anulowany w dniu pisemnego anulowania (dostarczono) do Uphill Travel. Jeżeli klient zrezygnuje z umowy jest zobowiązany zapłacić Uphill Travelu następujące anulowanie opłaty:

 • W przypadku rezygnacji w dniu przyjazdu lub później: 100% łącznej ceny
 • Anulacja pobytu pomiędzy 28. dnia (włącznie) od dnia rozpoczęcia najmu: 90% łącznej ceny
 • Anulowanie w okresie od 42. dnia (włącznie) po 28. dniu przed rozpoczęciem okresu najmu 60% łącznej ceny
 • Anulowanie rezerwacji do 42. dnia przed rozpoczęciem wynajmu: 30%

Jeśli klient nie nastąpi do zakwaterowania bez uprzedniego odwołania, Travel Uphill ma prawo do zapłaty pełnej ceny wynajmu.

W przypadku, że klient w okresie wynajmu dowolnie anuluje część pobytu, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dofinansowania.

Uphill Travel ma prawo już wypłacona zaliczkę wykorzystać na pokrycie kosztów rezygnacji. W przypadku ze opłata jest wyższa od kwoty zaliczki, klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałej ceny w terminie 10 dni od odwołania w formie pisemnej. Jeśli klient tak nie uczyni, Uphill Travel ma prawo do kary umownej w wysokości 500 CZK, i to za każdy dzień zwłoki.

W przypadku ze będzie zaliczka wyższa niż możliwa anulacja opłaty, Uphill Travel zobowiazuje się na zwrot na ewentualnej różnice dla klienta w ciągu 10 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia.

b) anulowania pobytu Uphill Travelu UpHill Travel ma prawo do anulowania pobytu, jeżeli dojdzie k poważnym i nieprzewidzianym okolicznościom (np. klęski żywiołowej, katastrofy i inne wydarzenia), dla których nie jest możliwe pobyt zagwarantować. W tym przypadku, oferuje Uphill Travel klientowi w ramach swoich możliwości, odpowiedni obiekt zastępczy. Jeśli nie jest możliwe odpowiedniej substytut lub klient odmawia oferowana propozycje, Travel Uphill zwraca klientowi już zapłacona cenne pobytu. Klient nie ma prawo do żądania dalszego odszkodowania.

7. Odpowiedzi­alności za szkody

Klient korzysta z obiektu i jego wyposażenie na własne ryzyko. Za wypadki, uszkodzenia sprzętu, utraty lub kradzieży sprzętu, za utraty zdrowia i sprzętu trzeciej osoby, przez cały okres ich pobytu Uphill Travel nie ponosi odpowiedzialności, jak również klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki, przemoc wszelkiego rodzaju, itp.

8.Ubezpieczenie

Uczestnicy pobytu nie są z strony Uphill Travelu ubezpieczeni i ubezpieczenie nie jest w cenie pobytu. Ubezpieczenie zabezpieczają sobie klienci sami na własny koszt oddzielnie.

9. Reklamacja

 1. Wszystkie obiekty sa przez nas osobiście sprawdzone, jeżeli klient wykryje niedoskonałości lub wady w budynku, musi je zgłosić i reklamować na miejscu właścicielowi, który jest odpowiedzialny za stan budynku. Jeżeli nie będzie wada rozwiązania w rozsądnym czasie i ta przyczyni zmianę jakości pobytu i budynku, klient musi natychmiast poinformować Uphill Travel, który zajmie się załatwianiem reklamacji. Później reklamacje nie będą przyjmowane.
 2. Za wszelkie zmiany wokół obiektu (np. anulowanie restauracji, sklepów, wyciągów, narciarskich szlaków, basenów, itp.) Uphill Travel nie ponosi odpowiedzialności nierównościach. Staramy się ze by informacje były jaknajbardziej aktualne, ale nie możemy przyjąć odpowiedzialność za środki publiczne, z których czerpiemy informacje. Danych na odległości do szczególnych usług i możliwości rekreacji są tylko dla orientacji.
 3. Uphill Travel nie ponosi odpowiedzialności za obecności owadów, gryzoniom i zwierząt w budynkach i okocili, dalej potem za jakości sygnału telewizyjnego, jakości wody pitnej i za prace budowlane i inne dźwięki słyszalne w sąsiedztwie obiektów rekreacyjnych.
 4. Niektóre obiekty się znajdują w wolnej przyrodzie i dostępu do nich należy użyć dróg lokalnych, ich stan, wjazd, i zjazd może mieć wpływ na aktualną pogodę. Dlatego też jakość tych połączeń nie ponosi odpowiedzialności Uphill Travel i klienta to bierze pod uwagę.
 5. Reklamacja starszego urządzenia w obiektu nie jest możliwa, sprzętu kuchennego, stromość schodów. Wyposażenie jest opisane na stronie www.uphilltravel.cz, więc można reklamować wyłącznie brakujący sprzęt w porównaniu do obiektu.

10. Warunki ważności

Te ogólne warunki anulowania wchodzą w życie z dniem 22. 3. 2010 i są ważne do daty nowych publikacji.