Jak objednávat ubytování

Jak si můžete objednat svoji dovolenou?

Pobyt lze objednat elektronickou poštou, písemně, telefonicky, nebo osobně v naší agentuře. Pokud je objekt v požadovaném termínu volný, Uphill Travel potvrdí objednávku a současně zašle fakturu na vyúčtování zálohy a doplatku.

Zaplacením zálohy se objednávka stane závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné a stornovací podmínky č. 1 ze dne 22.3.2010.